Dluhopis I.D.C. Dvojdomy

Emitent Info Detective Company s.r.o.
Název emise I.D.C. Dvojdomy I
Měna
Celkový objem emise 10 000 000
Datum emise 15.12.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu 40 000
Úrok 9,2 % p.a.
Výplata úroku 2x ročně
Termín výplaty úroků 15.6.2019, 15.12.2019, 15.6.2020, 15.12.2020, 15.6.2021 a 15.12.2021
Emisní kurz 100 %
Aktuální cena 1 dluhopisu 40 000
Konec upisovacího období 30.6.2019
Datum splatnosti 15.12.2021
Forma dluhopisu Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu Listinný cenný papír
Typ nabídky Veřejná
Zpětný odkup Ano
Dodatečné zajištění Ano – Ručitelské prohlášení jednatele firmy
Převoditelnost dluhopisu Povolena
Stav emise Upsaná
Emisní podmínky dluhopisů I.D.C. Dvojdomy I - .PDF

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...