Detektivní ochrana ekonomických zájmů

  • Ochrana majetku a osob v živnostenských provozovnách
  • Získávání informací v souvislosti vymáhání pohledávek
  • Informace o důkazech pro soudní kauzy a správní řízení v obchodních a ekonomických záležitostech
  • Vyhledávání latentní ekonomické kriminality
  • Personální prověrky
  • Prověrky obchodních partnerů
  • Účast na obchodních jednáních, monitorování, doprovod

 

Stručný výběr služeb