Info Detective Company s.r.o.

 • nám.14. října 1307 / 2, PRAHA 5 - Smíchov, 150 00
 • Pondělí až pátek: - 9:00 až 15:00
 • Mobil: +420 774 980 828 NONSTOP HOTLINE
 • Tel.: +420 257 325 117
 • Fax: +420 257 326 716
 • Email: info@idcpraha.eu
detektivní služby

Expozitura pro Moravskoslezský kraj

 • 9. května 11, Krnov, 794 01
 • Mobil: +420 777 166 187
 • Mobil: +420 775 559 107
 • Tel: +420 552 304 018
 • Email: info@pohledavky111.cz

vymáhání pohledávek

Sekce pohledávky, faktoring-forfaiting, krizové řešení firem Tel.: +420 777 166 187 Sekce detektivní a informační služby Tel.: +420 774 980 828

Schůzky je možné také dohodnout v kancelářích naších dceřiných společností v Ostravě, Opavě a Havířově nebo také v zahraničí v Bulharsku, Izraeli, Makedonii a Francii.

Naší pracovníci Vás mohou také navštívit kdekoliv u Vás!

Ověření naší certifikace je možné u České komory detektivních služeb,Hospodářské komory ČR a Evropské komise I.K.D.
Čísla průkazů vedoucích pracovníků: 0107,0108 vydané ČKDS ČR.

společnost spis. zn. oddíl C  1 3 9 4 8 5  vedená u Městského soudu v Praze