Orientační ceník detektivních služeb

 • Běžné šetření detektiva
  300 až 500,- Kč/hod (dle náročnosti) při mimo sídla DK  náklady vozidlo, ubytování apod.

  Prověrka osoby
  cca 15.000,- Kč (paušálně) při mimo sídla DK + náklady vozidlo, ubytování apod.

  Monitorování osoby s potřebou současného nasazení více pracovníků a vozidel
  cca 2.500,- Kč/hod + náklady provoz vozidla 7 až 10 Kč/km

  Detektivní ochrana osob – bodyguarding
  cca 500 až 2.500,- Kč/hod a pracovník (podle náročnosti a velikosti rizik)

  Detektivní ochrana, hotelový detektiv, detektiv v obchodě či jiné živnostenské provozovně
  cca 250,- Kč/hod a pracovník

  Dokumentování informací o důkazech a důkazů pro soudní a správní kauzy
  cca 500,- Kč/hod/pracovník při mimo sídlo DK + náklady vozidlo, ubytování apod.

  Bezpečnostní audit, poradenství, organizační a režimový projekt
  cca 1.000 až 5.000, Kč/hod dle náročnosti odbornosti při mimo sídlo DK + náklady vozidlo, ubytování apod.

  Komplexně od auditu přes vypracování bezpečnostního dokumentu, bezpečnostní politiky a organizačního a režimového projektu:
      - malá firma cca 50.000,- Kč (paušální částka)
      - střední firma cca 100.000,- Kč (paušální částka)
      - velká firma cca 150.000,- Kč a více dle náročnosti a velikosti

  Vymáhání dlužných pohledávek již od 3% z vymožené částky
  (cena se odvíjí podle data po splatnosti,výše dlužné částky,stavu dlužníka a teritoriálním podmínkám)

  Cenu při odkupu pohledávky posoudíme na počkání

  Ceny jsou pouze orientační. V závislosti na rozsahu zakázky, teritoriálních podmínkách a jiných relevantních skutečnostech jsou možné ceny nižší nebo vyšší než je uváděno.

 

Stručný výběr služeb